Tyto webové stránky mají za úkol

sloužit žákům a rodičům třídy
3.B na ZŠ Trávník v Přerově.
Jsou děleny do několika sekcí, které se zaměřují na konkrétní dění ve třídě,
úkoly pro děti a informace rodičům.
Jsou to stránky pouze naší třídy a jsou spustitelné z
 oficiálního webu školy, jehož adresa je tato:

www.zstravnik.cz

 

Naše adresa je ovšem tato:
www.skrobalek-zstravnik.webnode.cz

 

Věřím, že tato forma spolupráce
se osvědčí a bude ku prospěchu dětem,
Vám rodičům i pedagogům.
Mimo  řádné vyučování jsem k zastižení každý
čtvrtek ve škole do 16:00 hod.
a po domluvě dle Vaší potřeby.